glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Допуна конкурсне документације

 

Република Србија

ОСНОВНА ШКОЛА

“Гаврило Принцип“

Београд, Земун

Број:286

 Датум: 19.07.2017.године

тел.011/2194-294, 2194-294

osgprincip@gmail.com

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 Предмет: Одговор на постављена питања у складу са чл.63 Закона о јавним набавкама и допуна конкурсне документације

 

 

У Обрасцу 3.  Kонкурсне документације, позиција 11.  навели смо:  „Набавка и уградња нових рефлектора“ Обрачун по комаду. Ком.10

 

 Дајемо допуну Обрасца 3. Конкурсне документације, како би појаснили позицију 11,  која сада гласи:

 

„Набавка и уградња нових рефлектора снаге 200w, lumen 16500, ip заштита 65, боја светлости хладно бела или сл“.

Обрачун по комаду.           ком. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                   ____________________

                                                                                   Јордан Илић

bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.