glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

I

 

 

српски језик 

математика

природа и друштво

ит 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

III

математика

к

српски језик

математика

к

српски језик

к

IV

српски језик

к

 

 

природа и друштво

к

X

I

 

 

 

 

 

 

II

српски језик

к

природа и друштво

к

математика

к

III

математика

к

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

природа и друштво

к

V

 

 

српски језик

к

српски језик

п

XI

I

математика

к

 

 

математика

п

II

српски језик

к

српски језик

математика

к

 

 

III

 

 

природа и друштво

к

 

 

IV

математика

к

 

 

српски језик

к

XII

I

 

 

српски језик

математика

п

к

српски језик

к

II

математика

к

математика

к

математика

п

III

српски језик

к

 

 

српски језик

п

IV

 

 

 

 

математика

природа и друштво

к

V

 

 

српски језик

математика

к

 

 

   I

II

 

 

 

 

 

 

III

српски језик

к

природа и друштво

к

српски језик

математика

к

IV

 

 

 

 

српски језик

 

V

математика

к

 

 

 

 

II

I

 

 

 

 

 

 

II

српски језик

к

 

 

математика

природа и друштво

к

III

 

 

математика

к

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

III

I

српски језик

к

српски језик

к

математика

п

II

математика

к

српски језик

к

 

 

III

 

 

математика

природа и друштво

к

математика

к

IV

 

 

 

 

српски језик

п

V

 

 

српски језик

п

 

 

IV

I

 

 

 

 

српски језик

к

II

српски језик

к

математика

природа и друштво

к

математика

 

III

 

 

 

 

српски језик

к

IV

математика

к

математика

к

 

 

V

 

 

 

 

српски језик

к

V

I

српски језик

к

 

 

математика

 

II

математика

к

 

 

српски језик

 

III

 

 

 

 

математика

к

IV

српски језик

к

српски језик

к

српски језик

п

V

 

 

математика

к

математика

природа и друштво

п

к

VI

I

математика

к

српски језик

к

српски језик

к

II

српски језик

к

математика

природа и друштво

к

 

 

III

 

 

 

 

 

 

   Легенда:
  ИТ - Иницијални тест
К - Контролна вежба
П - Писмени задатак
Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

немачки језик

српски језик

ит

математика немачки језик

српски језик

ит

немачки језик

српски језик

ит

математика
немачки језик
српски језик

ит

III

 

 

географија

ит

 

 

 

 

IV

математика

ит

 

 

математика

ит

историја

ит

V

математика

к

математика

к

математика

к

математика

к

X

I

 

 

физика

к

физика

к

физика

к

II

енглески језик

к

енглески језик

к

енглески језик

к

енглески језик

историја

к

к

III

српски језик

п

српски језик

п

српски језик

п

српски језик

п

IV

математика

немачки језик

п

к

математика

немачки језик

п

к

математика

немачки језик

п

к

математика

немачки језик

п

к

V

српски језик

к

српски језик

физика

к

к

српски језик

физика

к

к

српски језик

к

XI

I

 

 

 

 

 

 

физика

к

II

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

историја

к

IV

 

 

физика

к

 

 

физика

к

V

српски језик

к

српски језик

к

српски језик

физика

к

к

српски језик

к

XII

I

енглески језик

п

енглески језик

п

енглески језик

п

енглески језик

п

II

математика

к

математика

немачки језик

к

п

математика

немачки језик

к

п

математика

немачки језик

к

п

III

српски језик

п

српски језик

п

српски језик

п

српски језик

историја

п

к

IV

географија

к

 

 

географија

к

географија

к

V

српски језик

к

српски језик

к

српски језик

к

српски језик

к

  I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

III

математика

п

математика

физика

п

к

математика

физика

п

к

математика

физика

п

к

IV

српски језик

к

српски језик

к

српски језик

к

српски језик