Основна школа
"Гаврило Принцип"
Крајишка 34
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Наставници

  Наставно особље школе чине:

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Први разред: Маја Митраковић, Винка Крнојелац,  Дубравка Котлајић,  Милена Новаковић, Анка Стојчетовић, Гордана Илијић

Други разред: Славица Грубин, Ружица Шешић, Мирјана Прокопљевић, Бранкица Чолић,  Данијела Ненадовић, Maja Ковачевић

Трећи разред: Снежана Михајиловић, Биљана Шурок, Светлана Миленковић, Љиља Марић

Четврти разред: Софија Кијановић, Гордана Бараћ, Гордана Петровић, Сузана Рађеновић

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

1. СРПСКИ ЈЕЗИК:

 Кировски Надежда, Антић Снежана,  Иванковић Наташа,  Вуканић Сања

2. МАТЕМАТИКА:

  Зарић Цветин,  Поповић Богдановић Ана, Симоновић Тамара, Пушкић Ана

3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

   Јурић Дубравка, Букумирић Милица

4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

Ђокић Бојана, Соврлић Јелена, Давидовић  Јелена, Зечевић Мила

5. ИСТОРИЈА:

Аничић Мирјана, Тишма Весна

6. ГЕОГРАФИЈА:

 Бировљев Наташа, Ћирковић Данијела

7. БИОЛОГИЈА:

Хаџић Ивана (Тасић Драгана), Марковић Мирјана, Трпковић Сандра

8. ФИЗИКА:

 Милошевић Љиљана, Ђаковић Сузана

9. ХЕМИЈА:

Марковић Мирјана

10. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 Грујић-Јанкулоски Александра, Косановић Ђорђе, Рајковић Радисав, Бакмаз Споменка

11. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Палечек Радмановић Ирена

12. МУЗИЧКА КУЛТУРА:

 Лолић- Аргиропулос Гордана

13. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Здравковић Бобан , Тасић Милош, Савковић Даница

14. ВЕРОНАУКА

 Крговић Биљана,  Булатовић Небојша

15. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 Букумирић Милица

16. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

  Грујић-Јанкулоски Александра, Симоновић Тамара, Пушкић Ана, Бакмаз Споменка

17.  ШАХ

       Несторовић Ирена