glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Ваннаставно особље

 

 

1.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

        МАРКОВИЋ СВЕТЛАНА , ПЕДАГОГ

       
        РАНКОВИЋ НАТАША, ПСИХОЛОГ

        АНТИЋ СНЕЖАНА, БИБЛИОТЕКАР

        КУРИЏА МАЈА (Васиљевић Сузана) , БИБЛИОТЕКАР

       

 

  2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

         КУРИЏА МАЈА (Васиљевић Сузана)

 

  3. АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ       

      СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: АЛЕКСАНДРА ДОБРИЈЕВИЋ, ДИПЛ.ПРАВНИК

       РАЧУНОПОЛАГАЧ:  РАДОВИЋ НЕДЕЉКА

       БЛАГАЈНИК : ТОМЧИЋ РУСИЈА  

 

   4. ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ:

    ЧОЛИЋ  ДЕЈАН, ДОМАР

    КРТИНИЋ ЗОРАН, ДОМАР

    АВРАМ МИЛЕНА, КУВАРИЦА

    МАРКОВИЋ СЛАВКА, СЕРВИРКА

    ЂУРЂЕВИЋ ДОБРИЛА

    РАДИСАВЉЕВИЋ ВЕРИЦА

    ЧУБРИЛО АФРОДИТА

    ЈОВАНОВИЋ ЗОРИЦА

    ТОМИЋ МИЛЕВА

    МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРИЦА

    ЏИНИЋ РАДИНКА

    ЈОВИЧИЋ СНЕЖАНА

    ВУКАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

    ДЕМИРОВИЋ МИРСАДА

bedz

Обавештење за родитеље


 Завршено је тестирање ученика осмог разреда у сврху професионалне оријентације.Заинтересовани родитељи могу погледати резултате код школског психолога од понедељка 19.03.2018. За тачан термин обратити се одељењском старешини.