Основна школа
"Гаврило Принцип"
Крајишка 34
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Ваннаставно особље

 

 

1.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

        МАРКОВИЋ СВЕТЛАНА (Васиљевић Сузана), ПЕДАГОГ

        РАНКОВИЋ НАТАША, ПСИХОЛОГ

        АНТИЋ СНЕЖАНА, БИБЛИОТЕКАР

        ДРАЧА МАЈА , БИБЛИОТЕКАР

       

 

  2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

         ДРАЧА МАЈА

 

  3. АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ       

      СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: АЛЕКСАНДРА ДОБРИЈЕВИЋ, ДИПЛ.ПРАВНИК

       РАЧУНОПОЛАГАЧ:  РАДОВИЋ НЕДЕЉКА

       БЛАГАЈНИК : ТОМЧИЋ РУСИЈА  

 

   4. ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ:

    ЧОЛИЋ  ДЕЈАН, ДОМАР

    КРТИНИЋ ЗОРАН, ДОМАР

    АВРАМ МИЛЕНА, КУВАРИЦА

    МАРКОВИЋ СЛАВКА, СЕРВИРКА

    ЂУРЂЕВИЋ ДОБРИЛА

    РАДИСАВЉЕВИЋ ВЕРИЦА

    ЧУБРИЛО АФРОДИТА

    ЈОВАНОВИЋ ЗОРИЦА

    ТОМИЋ МИЛЕВА

    МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРИЦА

    ЏИНИЋ РАДИНКА

    ЈОВИЧИЋ СНЕЖАНА

    ВУКАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

    ДЕМИРОВИЋ МИРСАДА