glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Пети разред

                 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2018/19. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Цена

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП5СРП01309

„Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Нови Логос

840,00

„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе

Аутор(и): Јелена Срдић

Нови Логос

620,00

„Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо,Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Нови Логос

530,00

МАТЕМАТИКА - СРП5МАТ01642

„Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе

Аутор(и): Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Клет

790,00

„Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред основне школе

Аутор(и): Икодиновић Небојша, Димитријевић Слађана, Милојевић Сања, Вуловић

Клет

620,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР5ЕНГ00852

„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне школе, уџбеник

Аутор(и): Дајана Гуди, Ноел Гуди

Клет

850,00

„Messages 1, енглески језик за пети разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Аутор(и): Ноел Гуди, Дајана Гуди,Карен Томпсон; 

Клет

600,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - СТР5НЕМ01203

 

 

„Wir 1”, немачки језик за 5. разред основне школе,уџбеник за прву годину учења

  +ЦД                Аутор(и): Ђорђо Мота, Драгана Боос

Клет

860,00

„Wir 1”, немачки језик за пети разред основне школе, радна свеска за прву годину

учења ;

 Аутор(и): Ђорђо Мота, Драгана Боос

Клет

610,00

ГЕОГРАФИЈА - СРП5ГЕО01313

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе

Аутор(и): Марко Јоксимовић, Наташа Бировљев, СветланаПоповић

Нови Логос

850,00

„Географија 5”, радна свеска из географије за пети разред основне школе

Аутор(и): Марко Јоксимовић, НаташаБировљев

Нови Логос

520,00

Школски географски атлас –од 5. до 8. разреда

Група аутора

ЗУНС

880,00

ИСТОРИЈА - СРП5ИСТ00841

„Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе

Аутор(и): Бранка Бечановић

Клет

850,00

БИОЛОГИЈА - СРП5БИО00024

Биологијаза 5. разред основне школе

Аутор(и): Тијана Прибићевић, Томка Миљановић, Весна Миливојевић

Герундијум

792,00

Радна свеска из биологије за 5. разред основне школе

Аутор(и): Тијана Прибићевић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

Герундијум

484,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА - СРП5МУЗ01311

„Музичка култура 5”, уџбени за пети разред основне школе

Аутор(и): Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА - СРП5ЛИК00191

Ликовна култура 5, уџбеник

Аутор(и): Здравко Милинковић, Момчило Јанковић

БИГЗ

700,00

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - СРП5ТЕХ01283

Техничко и информатичко образовање уџбеник за пети разред основне школе

Аутор(и): ЗоранЛапчевић

Едука

790,00

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе

Аутор(и): ЗоранЛапчевић

Едука

490,00

Материјал за конструкторско обликовање за 5. разред –

Комплет материјала за техничко и информатичко образовање са

Упутством за коришћење за 5. разред основне школе;

 Аутор(и): Зоран Д. Лапчевић; 

Едука

898,00

 

Укупан износ:

13.584,00

 

 

bedz

Обавештење за родитеље


 Завршено је тестирање ученика осмог разреда у сврху професионалне оријентације.Заинтересовани родитељи могу погледати резултате код школског психолога од понедељка 19.03.2018. За тачан термин обратити се одељењском старешини.