glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Шести разред

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2018/19. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Цена

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП6СРП01318

„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Нови Логос

840,00

„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе

Аутор(и): Аутор(и): Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

Нови Логос

620,00

„Радна свеска 6” уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо,Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Нови Логос

530,00

МАТЕМАТИКА - СРП6МАТ01643

„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутор(и): Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

790,00

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе

Аутор(и): Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Клет

620,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР6ЕНГ00853

„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, уџбеник

Аутор(и): Дајана Гуди, НоелГуди

Клет

850,00

„Messages 2, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Аутор(и): Ноел Гуди, Дејвид Болтон, ДајанаГуди,; 

Клет

600,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - СТР6НЕМ01204

 

 

„Wir2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења+ЦД

Аутор(и): Ђорђо Мота, Драгана Боос

Клет

860,00

„Wir2”, немачки језик за 6.разред основне школе, радна свеска за другу годину учења ;

 Аутор(и): Ђорђо Мота, Драгана Боос

Клет

610,00

ГЕОГРАФИЈА - СРП6ГЕО01321

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе

Аутор(и): Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

Нови Логос

850,00

„Географија 6”, радна свеска из географије за шести разред основне школе

Аутор(и): Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Наташа Бировљев;

Нови Логос

520,00

ИСТОРИЈА - СРП6ИСТ00744

ИСТОРИЈА - уџбеник за шести разред основне школе

Аутор(и): Раде Михаљчић;

ЈП Завод за уџбенике

770,00

БИОЛОГИЈА - СРП6БИО01112

Биологија 6, за 6. разред основнешколе 

Аутор(и): Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

Герундијум

792,00

Радна свеска из биологије 6, за 6. разред основне школе

Аутор(и): Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић,Томка Миљановић ; 

Герундијум

484,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА - СРП6МУЗ01319

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутор(и): Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА - СРП6ЛИК00190

Ликовна култура 6, уџбеник

Аутор(и): Јован Глигоријевић, Зоран Алексић;

БИГЗ

700,00

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - СРП6ТЕХ00127

Техничко и информатичко образовање, Уџбеникза 6. разред основне школе;

 Аутор(и): МиланСанадер, ГорданаСанадер

М&Г Дакта

735,00

Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за 6. разред основне школе

Аутор(и): МиланСанадер, ГорданаСанадер

М&Г Дакта

390,00

Техничко и информатичко образовање, Материјал за

Конструкторско обликовање за 6. разред

Аутор(и): МиланСанадер ,ГорданаСанадер

М&Г Дакта

850,00

ФИЗИКА - СРП6ФИЗ00198

Физика 6, уџбеник

Аутор(и): Катарина Стевановић, Марија Крнета; 

БИГЗ

800,00

Физика 6, збирка задатака

Аутор(и): Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

БИГЗ

550,00

 

Укупан износ:

14.471,00

 

 

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ