glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Значај сарадње породице и школе

ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ

сарадња     

Користи од успешне сарадње и активног учешћа родитеља у животу школе:

 

Користи за ученике

Користи за родитеље

Користи за наставнике и школу

 

*Побољшање радних навика

*Појачана мотивацију за учење

*Ефикаснија помоћ у учењу

*Веће интересовање за ваншколске активности (корисно провођење слободног времена)

*Бољи успех у школи

*Квалитетније         образовање

*Квалитетнија комуникација са

околином

*Ефикасније решавање проблема

*Већа одговорност

*Мањеизостанака са наставе

*Боља информисаност

 

 

*Повећана мотивација за сарадњу са школом

*Боља комуникација са школом и дететом

*Боља информисаност о раду школе и постигнућима детета

*Упознавање детета ван породичног контекста

*Права слика о развоју детета

*Јасна ситуација о раду и понашању детета

*Одговорност за рад ипонашање детета

*Повећано задовољство родитеља

*Већа безбедност детета

*„миран сан“

 

 

*Задовољни ученици

*Јаснија слика о детету

(могућности, потребе,

препреке....)

*Повећање професионалне компетенције – бољим познавањем родитеља боље ће разумети дете, боље планирати рад и организовати активности

*Бољи општи резултати и постигнућа из појединачних предмета

*Бољи успех целе школе

*Задовољство у раду

*Помоћ у организовању и

реализовању бројних

активности

*Већа безбедност ученика