glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Списак бесплатних уџбеника

Списак бесплатних уџбеника који се добијају у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа.  

За уџбенике који се не налазе на списку бесплатних уџбеника, Министарство ће обезбедити одговарајуће дигиталне наставне садржаје, уколико исти  постоје.

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Број и датум решења министра

СРПСКИ ЈЕЗИК (СРП1СРП11098)

Буквар за први разред основне школе;

Аутор(и): Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

 

 

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

Аутор(и): Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка за први разред основне школе;

Аутор(и): Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

МАТЕМАТИКА (СРП1МАТ11127)

Математика  1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

Аутор(и): Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

СВЕТ ОКО НАС (СРП1СВЕ11152)

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

Аутор(и): Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

 

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (СРП1ЕНГ11141)

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  и три аудио ЦД-а који прате уџбеник и радну свеску)

Аутор(и): Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Вишња Брковић

 

„ KLETT”

650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Број и датум решења министра

СРПСКИ ЈЕЗИК

Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школе

Аутор: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

 

 

„НОВИ ЛОГОС“

 

 

650-02-00150/2019-07

Од 21.5.2019.

Дар речи – Граматика за српски језик за други  разред основне школе

Аутор: Јелена Срдић

Латиница – Уџбеник за други разред основне школе

Аутор: Душка Милић, Татјана Митић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевност за други разред основне школе

Аутор: Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо

МАТЕМАТИКА

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четири дела)

Аутор: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

 

„НОВИ ЛОГОС“

 

650-02-00154/2019-07

Од 21.5.2019.

СВЕТ ОКО НАС (СРП1СВЕ11152)

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе

Аутор: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

 

 

„НОВИ ЛОГОС“

 

 

650-02-00152/2019-07

Од 9.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе

Аутор: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Playway to English, енглески језик за други разред основне школе, друга година учења (уџбеник и радна свеска)

Аутор: Херберт Пухта, Гинтер Гернгрос, Вишња Брковић

 

„Klett“

 

650-02-00133/2019-07

Од 19.4.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

Назив уџбеника

Издавач

Број и датум решења

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

,,У свету речи, Читанка за 3. разред основне школе;

Аутори: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић,

 

 

 

,,НОВИ ЛОГОС”

 

 

650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

,,Дар речи, Граматика за 3. разред основне школе; Аутор: Јелена Срдић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 3. разред основне школе; Аутори: Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић

МАТЕМАТИКА

 

 

Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

Аутори: Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

650-02-00619/2019-07

од 28.1.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

SMILES 3 - енглески језик за 3. разред, уџбеник и радна свеска

Аутори: S.Meidment, I.Roberts

 

,,ФРЕСКА”

650-02-00515/2019-07

од 10.2.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

Природа и друштво 3, уџбеник за 3. разред основне школе;

Аутори: Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак, 

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

 

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за 3. разред основне школе;

Аутори: Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21.

Назив уџбеника и аутори

Издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП4СРП00702

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе

Аутор(и): Радмила Жежељ Ралић;

Клет

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе 

Аутор(и): Радмила Жежељ Ралић ; 

Клет

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти разред основне школе

Аутор(и): Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић; 

Клет

МАТЕМАТИКА - СРП4МАТ00705

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе

Аутор(и): Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић ;

Клет

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе

Аутор(и): Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић ;

Клет

ПРИРОДА И ДРУШТВО - СРП4ПРИ00795

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе

Аутор(и): Винко Ковачевић, Бранка Бечановић; 

Клет

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе

Аутор(и): Винко Ковачевић, Бранка Бечановић; 

Клет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР4ЕНГ00408

Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе

Аутор(и): Izabella Hearn, Jayne Wildman; 

Акроноло

Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе

Аутор(и): Kate Wakeman; 

Акроноло

 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

 

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Број и датум решења министра

СРПСКИ ЈЕЗИК (СРП5СРП11006)

Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

Аутор(и): Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„KLETT”

 

 

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.

Граматика за пети разред основне школе;

Аутор(и): Весна Ломпар

„KLETT”

МАТЕМАТИКА (СРП5МАТ11082)

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутор(и): Владимир Стојановић

МАТЕМАТИСКОП

 

 

650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;

Аутор(и): Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић

МАТЕМАТИСКОП

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (СРП5ЕНГ11037)

RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  три аудио ЦД-а)

Аутор(и): Jenny Dooly

„ФРЕСКА”

650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

ГЕОГРАФИЈА (СРП5ГЕО11065)

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутор(и): Марко Јоксимовић

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

ИСТОРИЈА (СРП5ИСТ11051)

Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

Аутор(и): Александар Тодосијевић

„ЕДУКА”

650-02-00066/2018-07 од 25.4.2018.

БИОЛОГИЈА (СРП5БИО11070)

Биологија 5, за пети разред основне школе;

Аутор(и): Дејан Бошковић

„BIGZ školstvo”

650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

 

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Број и датум решења министра

СРПСКИ ЈЕЗИК

Извор-читанка за шести разред основне школе

Аутор: Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

 

 

„KLETT“

 

 

650-02-00119/2019-07

ОД 27.3.2019.

 

Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Аутор: Весна Ломпар

МАТЕМАТИКА

Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Аутор: Владимир Стојановић

 

 

„МАТЕМАТИСКОП“

 

 

650-02-00039/2019-07

Од 21.5.2019.

Математика 6, збирка задатака за шести разред основне школе

Аутор: Н. Алимпић, Г. Поповић, Н. Вигњевић, В. Стојановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Right On! 2, енглески језик за шести разред основне школе,шеста година учења

Уџбенички комплет – (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а)

Аутор: Jenny Dooly, аутор адаптације Емина Јеремић Мићовић

 

„ФРЕСКА“

.

650-02-00025/2019-07

Од 27.3.2019.

ГЕОГРАФИЈА

Географија за шести разред основне школе

Аутор: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

„НОВИ ЛОГОС“

650-02-00116/2019-07

Од 9.5.2019.

ИСТОРИЈА

Историја  6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе

Аутор: Александар Крстић, Бранка Бечановић

 

„ГЕРУНДИЈУМ“

650-020097/2019-07

ОД 21.5.2019.

БИОЛОГИЈА

Биологија за шести разред основне школе

Аутор: Дејан Бошковић

„БИГЗ школство“

650-02-00045/2019-07

Од 14.5.2019.

ФИЗИКА

 

 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Аутор: Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мижић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“

 

 

650-02-00054/2019-07

Од 21.5.2019.

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе

Аутор: Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мижић

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

Назив уџбеника

Издавач

Број и датум решења

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

Читанка за 7. разред ''Плетисанка'';

Аутори: Зона Мркаљ и Зорица Несторовић

 

 

 

,,КЛЕТ”

 

 

 

 

650-02-00525/2019-07

од 4.2.2020.

 

Граматика за 7. разред;

Аутори: Весна Ломпар

Радна свеска за 7. разред;

Аутори: Весна Ломпар, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић

МАТЕМАТИКА

 

 

Математика, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић;

 

 

,,КЛЕТ”

 

 

 

650-02-00536/2019-07

од 20.1.2020.

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе;

Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић;

ФИЗИКА

 

 

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић

 

 

 

 

„БИГЗ школство”

 

 

 

 

 

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Стевановић,  Марија Крнета, Радмила Тошовић;

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

RIGHT ON! 3 - енглески језик за 7. разред, 7. година учења; уџбеник, радна свеска;

Аутор: J. Duli

 

,,ФРЕСКА”

650-02-00516/2019-07

од 5.2..2020.

ИСТОРИЈА

 

 

Историја за 7. разред

Аутори: А. Растовић, П.М.Вајагић, Б.Бећановић, Б.Лазаревић,

 

,,ГЕРУНДИЈУМ”

650-02-00554/2019-07

од 24.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА

 

 

Географија за 7. разред

Аутори: Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

 

,,НОВИ ЛОГОС”

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020.

БИОЛОГИЈА

 

 

Биологија за 7. разред - уџбеник

Аутори: Дејан Бошковић

 

,,БИГЗ школство”

650-02-00514/2019-07

од 5.2.2020.

ХЕМИЈА

 

 

Хемија за 7. разред

Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

 

,,БИГЗ”

 

650-02-00578/2019-07

од 23.1.2020.

Хемија за 7. разред, Радна свеска

Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

 

 

 

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ

 

Назив уџбеника и аутори

Издавач

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП8СРП01334

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Нови Логос

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Аутор(и): Аутор(и): Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

Нови Логос

„Радна свеска 8” уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо,Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Нови Логос

МАТЕМАТИКА - СРП8МАТ01199

„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутор(и): Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

„Математика 8”, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе

Аутор(и): Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Клет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР8ЕНГ00855

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

Аутор(и): Дајана Гуди, Ноел Гуди

Клет

„Messages 4, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Аутор(и): Мередит леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди,; 

Клет

ГЕОГРАФИЈА - СРП8ГЕО01337

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

Аутор(и): Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Нови Логос

ИСТОРИЈА - СРП8ИСТ00241

Мозаик прошлости 8, уџбеник; 

Аутор(и): Зоран Павловић, Јово Боснић; 

БИГЗ

БИОЛОГИЈА - СРП8БИО01120

Биологија 8, за 8. разред основне школе; 

Аутор(и): Верица Матановић, Милица Станковић

Герундијум

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе ; 

Аутор(и): Славица Нинковић

Герундијум

ФИЗИКА - СРП8ФИЗ00184

Физика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе; 

Аутор(и): Наташа Каделбург

КРУГ

Физика 8 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред

Аутор(и): Наташа Каделбург

КРУГ

ХЕМИЈА - СРП8ХЕМ00193

Хемија 8, уџбеник

Аутор(и): Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић; 

БИГЗ

Хемија 8, радна свеска са збирком задатака

Аутор(и): Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

БИГЗ