glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Оглас излети

Основна школа "Гаврило Принцип“

 из Земуна, ул. Крајишка 34 ; ПИБ:100129697;

 Матични број : 07021143,

 

објављује

О Г Л А С

 

за прикупљање понуда за реализацију

излета за ученике другог , трећег  и четвртог  разреда у школској 2017/18 год.

 

 

Планирани програм излета:

 

Други разред

 

Путни правац: Београд – Засавица – вожња бродом

Очекивани број ученика: око 80 ученика , 4 одељења

Трајање: 1 дан

Време извођења: април 2018.г.

 

Трећи разред

 

Путни правац: Београд – Фрушка гора. Обилазак манастира Крушедол, обилазак Петроварадинске тврђаве, одлазак до Иришког венца  Повратак у Београд у вечерњим часовима.

 

Очекивани број ученика: око 80 ученика , 4 одељења

Трајање: 1 дан

Време извођења: април 2018.

 

 Четврти разред

 

Путни правац: Београд – Орашац – Топола – Опленац

 

Очекивани број ученика: око 80 ученика , 4 одељења

Трајање: 1 дан

Време извођења: април 2018.

 

Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуда у року од 5 дана од дана објављивања огласа у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 до 12,00 часова, уз претходну уплату од 4.500,00 динара (две хиљаде по партији) бесповратно на рачун школе бр. 840-1522666-54, сврха:

 „ уплата за преузимање Упутства за формирање понуде по огласу“, о чему се доказ о уплати прилаже приликом преузимања истог.

Рок за подношење понуда је 5 дана од дана истека рока за преузимање документације. Понуде се достављају лично или поштом сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова у затвореној коверти са назнаком „За оглас – не отварати /излет...разред/ “ на адресу ОШ“Гаврило Принцип“, 11080 Земун, Крајишка 34. Молимо понуђаче да понуда за сваку опцију буде посебно назначена и затворена у у посебној коверти.

Одлука о избору најповољније туристичке агенције биће донета најкасније 10 дана од дана истека рока за подношење понуда.

Све додатне информације могу се добити на телефонe: 011/2194-454, 011/2194-294.

                                                                                               

                                                                                                           

           

bedz

 Календар активности везаних за полагање
 завршног испита у школској 2017/18.
 можете видети ОВДЕ.