glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Списак уџбеника за први разред

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ
 

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Број и датум решења министра

СРПСКИ ЈЕЗИК (СРП1СРП11098)

Буквар за први разред основне школе;

Аутор(и): Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

 

 

650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

Аутор(и): Душка Милић, Татјана Митић

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка за први разред основне школе;

Аутор(и): Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

„НОВИ ЛОГОС”

МАТЕМАТИКА (СРП1МАТ11127)

Математика  1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе;

Аутор(и): Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

СВЕТ ОКО НАС (СРП1СВЕ11152)

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

Аутор(и): Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

Аутор(и): Милутин Мићић, Гордана Мићић

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 1, уџбеник  за први разред основне школе;

Аутор(и): Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (СРП1ЕНГ11141)

PLAYWAY TO ENGLISH, енглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  и три аудио ЦД-а који прате уџбеник и радну свеску)

Аутор(и): Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Вишња Брковић

„ KLETT”

650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.

 

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ

   Завршни испит и календар уписа за школску 2019/20. годину можете преузети ОВДЕ.