glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Трећи разред

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ

 

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Цена

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП3СРП01292

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић;

Нови Логос

760,00

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Аутор(и): Јелена Срдић; 

Нови Логос

650,00

„Раднасвеска”,српски језик за трећи разред основне школе;

 Аутор(и): Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић; 

Нови Логос

620,00

МАТЕМАТИКА - СРП3МАТ01302

„Математика 3”, уџбеник математике затрећи разред основне школе

Аутор(и): Сенка Тахировић, Ива Иванчевић; 

Нови Логос

740,00

„Математика 3”, радна свеска из математике за трећи разред основне школе

Аутор(и): Сенка Тахировић, Ива Иванчевић;

Нови Логос

740,00

ПРИРОДА И ДРУШТВО - СРП3ПРИ01303

„Природа и друштво 3”, уџбеник за трећи разред основне школе

Аутор(и): Марина Мунитлак , Маријана Шикл Ерски ; 

Нови Логос

740,00

„Природа и друштво 3”, радна свеска за трећи разред основне школе;

 Аутор(и): Марина Мунитлак , Андријана Шикл Ерски, Албина Холод ;

Нови Логос

740,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА - СРП3МУЗ00472

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 - уџбеник са електронским аудио додатком за трећи разред основне школе

Аутор(и): Гордана Стојановић; 

ЗУНС

668.80

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР3ЕНГ00813

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник и ЦД

Аутор(и): Гинтер Гернгрос, Херберт Пуха, Данијела Атанацковић ; 

Клет

590,00

„Playway to English 3”, енглескијезикзатрећиразредосновнешколе, раднасвеска

Аутор(и): Гинтер Гернгрос, Херберт Пуха, Данијела Атанацковић ;

Клет

410,00

 

Укупан износ:

6.658,00

 

 

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ

   Завршни испит и календар уписа за школску 2019/20. годину можете преузети ОВДЕ.