glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Трећи разред


 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ШК. 2021/22.

 

Назив уџбеника

Издавач

Број и датум решења

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

,,У свету речи, Читанка за 3. разред основне школе;

Аутори: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић,

 

 

 

 

 

,,НОВИ ЛОГОС”

 

 

 

 

 

650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

,,Дар речи, Граматика за 3. разред основне школе;

Аутор: Јелена Срдић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 3. разред основне школе;

Аутори: Наташа Станковић Шошо,Јелена Срдић

МАТЕМАТИКА

 

 

Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

Аутори: Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

 

650-02-00619/2019-07

од 28.1.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

SMILES 3 - енглески језик за 3. разред, уџбеник и радна свеска

Аутори: S.Meidment, I.Roberts

 

,,ФРЕСКА”

650-02-00515/2019-07

од 10.2.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

Природа и друштво 3, уџбеник за 3. разред основне школе;

Аутори: Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак, 

 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

 

 

 

650-02-00582/2019-07

од 11.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за 3. разред основне школе;

Аутори: Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

Ликовна култура 3, уџбеник за 3. разред основне школе;

Аутори: Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

650-02-00461/2019-07

од 17.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

Музичка култура 3, уџбеник за 3.  разред основне школе;

Аутори: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

650-02-00596/2019-07

од 4.2.2020.

 * Црвеном бојом означени су уџбеници радног карактера