glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Пети разред

                 


УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2021/22. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Број и датум решења министра

СРПСКИ ЈЕЗИК (СРП5СРП11006)

Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

Аутор(и): Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

„KLETT”

 

 

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.

Граматика за пети разред основне школе;

Аутор(и): Весна Ломпар

„KLETT”

Радна свеска за пети разред основне школе;

Аутор(и): Весна Ломпар, Зорица Несторовић

„KLETT”

МАТЕМАТИКА (СРП5МАТ11082)

Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутор(и): Владимир Стојановић

МАТЕМАТИСКОП

 

 

650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018

Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе;

Аутор(и): Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић

МАТЕМАТИСКОП

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (СРП5ЕНГ11037)

RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе;

уџбенички комплет (уџуџбеник, радна свеска,  три аудио ЦД-а)

Аутор(и): Jenny Dooly

„ФРЕСКА”

650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (СРП5НЕМ11021)

 

 

WIR NEU 1, немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Аутор(и): Ђорђо Мота, Драгана Боос

„KLETT”

650-02-00125/2018-07 од 27.4.2018.

ГЕОГРАФИЈА (СРП5ГЕО11065)

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутор(и): Марко Јоксимовић

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

ИСТОРИЈА (СРП5ИСТ11051)

Историја  – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

Аутор(и): Александар Тодосијевић

„ЕДУКА”

650-02-00066/2018-07 од 25.4.2018.

БИОЛОГИЈА (СРП5БИО11070)

Биологија 5, за пети разред основне школе;

Аутор(и): Дејан Бошковић

„BIGZ školstvo”

650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутор(и): Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан

„НОВИ ЛОГОС”

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутор(и): Миливој Мишко Павловић

„BIGZ školstvo”

650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

ТЕХНИKA И ТЕХНОЛОГИЈА

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

Аутор(и): Зоран Д. Лапчевић

„ЕДУКА”

650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018.

                                                    ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

 

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Ауторски тим  Бајнари Лоџик

„DATA STATUS”

650-02-00200/2018-07 од 27.4.2018

 * Црвеном бојом означени су уџбеници радног карактера