glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Седми разред

         

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Цена

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП7СРП01325

„Уметностречи”, читанка за седми разред основне школе

Аутор(и): НаташаСтанковић-Шошо, БошкоСувајџић

Нови Логос

840,00

„Дарречи”, граматика за седми разред основнешколе

Аутор(и): Аутор(и): СлађанаСавовић, ЈеленаСрдић, ДраганаЋећез-Иљукић

Нови Логос

620,00

„Раднасвеска7” узуџбенички компле тсрпскогјезика за седми разред основне школе

Аутор(и): НаташаСтанковић-Шошо,БошкоСувајџић, ЈеленаСрдић

Нови Логос

530,00

МАТЕМАТИКА - СРП7МАТ01182

„Математика7”, уџбеник за седми разред основне школе

Аутор(и): НебојшаИкодиновић, СлађанаДимитријевић

Клет

790,00

„Математика7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе

Аутор(и): СањаМилојевић, НенадВуловић

Клет

620,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР7ЕНГ00854

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник

Аутор(и): ДајанаГуди, НоелГуди

Клет

850,00

„Messages 3, енглески језик за седми разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Аутор(и): Мередит леви, НоелГуди, ДајанаГуди,; 

Клет

600,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - СТР7НЕМ01205

 

 

„Wir3”, немачкијезикза7. разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења+ЦД

Аутор(и): ЂорђоМота, ДраганаБоос

Клет

860,00

„Wir3”, немачкијезикза7.разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења ;

 Аутор(и): ЂорђоМота, ДраганаБоос

Клет

610,00

ГЕОГРАФИЈА - СРП7ГЕО00821

ГЕОГРАФИЈА - уџбеникзаседмиразредосновнешколе

Аутор(и): МилутинТадић

ЈП Завод за уџбенике

759,00

Ваневропски континенти – вежбанка за географију (неме карте) за 7. разред основне школе

Аутор(и) Ивана Коцић-Мирјанић

ЈП Завод за уџбенике

204,60

ИСТОРИЈА - СРП7ИСТ01185

„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Аутор(и): БранкаБечановић, ЈеленаЈеврић, ЗвезданаПетровић

Клет

850,00

БИОЛОГИЈА - СРП7БИО01115

Биологија 7, за 7. разред основне школе 

Аутор(и): МирјанаТопић, ТомкаМиљановић, ТихомирЛазаревић

Герундијум

792,00

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе

Аутор(и): СлавицаНинковић, ТомкаМиљановић

Герундијум

495,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА - СРП7МУЗ01326

„Музичкакултура7”, уџбеникза седми разред основне школе

Аутор(и): АлександраПаладин, ДраганаМихајловић-Бокан

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА - СРП7ЛИК00189

Ликовнакултура7, уџбеникАутор(и): ЈованГлигоријевић

БИГЗ

700,00

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - СРП7ТЕХ00128

Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за7. разред основне школе;

 Аутор(и): МиланСанадер, ГорданаСанадер

М&Г Дакта

735,00

Техничко и информатичко образовање, Радна свеска за7. разред основне школе

Аутор(и): МиланСанадер, ГорданаСанадер

М&Г Дакта

390,00

Техничко и информатичко образовање, Материјал за

конструкторско обликовање за7. разред

Аутор(и): МиланСанадер,ГорданаСанадер

М&Г Дакта

1000,00

ФИЗИКА - СРП7ФИЗ00199

Физика 7, уџбеник

Аутор(и): МаријаКрнета, КатаринаСтевановић

БИГЗ

800,00

Физика 7, збирка задатака

Аутор(и): МаријаКрнета, КатаринаСтевановић, РадмилаТошовић

БИГЗ

550,00

ХЕМИЈА - СРП7ХЕМ00192

Хемија 7, уџбеник

Аутор(и): МиомирРанђеловић, МирјанаМарковић; 

БИГЗ

800,00

Хемија 7, раднасвеска са збирком задатака

Аутор(и): МиомирРанђеловић, МирјанаМарковић

БИГЗ

560,00

 

Укупан износ:

15.665,60

 

 

 

 

 

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ

   Завршни испит и календар уписа за школску 2019/20. годину можете преузети ОВДЕ.