glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Седми разред

         

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ШК. 2021/22.година

 

Назив уџбеника

Издавач

Број и датум решења

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

Читанка за 7. разред ''Плетисанка'';

Аутори: Зона Мркаљ и Зорица Несторовић

 

 

 

,,КЛЕТ”

 

 

 

 

650-02-00525/2019-07

од 4.2.2020.

 

Граматика за 7. разред;

Аутори: Весна Ломпар

Радна свеска за 7. разред;

Аутори: Весна Ломпар, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић

МАТЕМАТИКА

 

 

Математика, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић;

 

 

 

,,КЛЕТ”

 

 

 

 

 

 

 

650-02-00536/2019-07

од 20.1.2020.

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе;

Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић;

ФИЗИКА

 

 

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић

 

 

 

 

„БИГЗ школство”

 

 

 

 

 

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе;

Аутори: Катарина Стевановић,  Марија Крнета, Радмила Тошовић;

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

RIGHT ON! 3 - енглески језик за 7. разред, 7. година учења; уџбеник, радна свеска;

Аутор: J. Duli

 

,,ФРЕСКА”

650-02-00516/2019-07

од 5.2..2020.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

 

WIR 3 - немачки језик за 7. разред, 3. година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио компакт диск)

Аутор:Ђорђо Мота,Драгана Боос

 

 

,,КЛЕТ”

 

650-02-00498/2019-07

од 20.1.2020.

ИСТОРИЈА

 

 

Историја за 7. разред

Аутори: А. Растовић, П.М.Вајагић, Б.Бећановић, Б.Лазаревић,

 

,,ГЕРУНДИЈУМ”

650-02-00554/2019-07

од 24.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА

 

 

Географија за 7. разред

Аутори: Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

 

,,НОВИ ЛОГОС”

650-02-00618/2019-07

од 28.1.2020.

БИОЛОГИЈА

 

 

Биологија за 7. разред - уџбеник

Аутори:Дејан Бошковић

 

,,БИГЗ школство”

650-02-00514/2019-07

од 5.2.2020.

ХЕМИЈА

 

 

Хемија за 7. разред

Аутори:Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

 

,,БИГЗ”

 

650-02-00578/2019-07

од 23.1.2020.

Хемија за 7. разред, Радна свеска

Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

Техника и технологија за 7. разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

Аутори:Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

 

 

 

,,КЛЕТ”

 

 

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

 

Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе;

Аутори: Милош Папић, Далибор Чукљевић

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

 

650-02-00363/2019-07

од 16.12.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Миливоје Мишко Павловић

 

„БИГЗ школство”

 

 

650-02-00549/2019-07

од 17.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

 

„НОВИ ЛОГОС”

 

650-02-00556/2019-07

од 27.1.2020.

  * Црвеном бојом означени су уџбеници радног карактера