glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Осми разред

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ

Назив уџбеника и аутори

Издавач

Цена

СРПСКИ ЈЕЗИК - СРП8СРП01334

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

Аутор(и): НаташаСтанковић-Шошо, БошкоСувајџић

Нови Логос

840,00

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Аутор(и): Аутор(и): СлађанаСавовић, ЈеленаСрдић, ДраганаЋећез-Иљукић

Нови Логос

620,00

„Радна свеска8” уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе

Аутор(и): НаташаСтанковић-Шошо,БошкоСувајџић, ЈеленаСрдић

Нови Логос

530,00

МАТЕМАТИКА - СРП8МАТ01199

„Математика8”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутор(и): НебојшаИкодиновић, СлађанаДимитријевић

Клет

790,00

„Математика8”, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе

Аутор(и): СањаМилојевић, НенадВуловић

Клет

620,00

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - СТР8ЕНГ00855

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

Аутор(и): ДајанаГуди, НоелГуди

Клет

850,00

„Messages 4, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Аутор(и): Мередит Леви, НоелГуди, ДајанаГуди,; 

Клет

600,00

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК - СТР8НЕМ01206

 

 

„Wir4”, немачки језик за 8. разред основне школе,

уџбеник за четврту годину учења+ЦД

Аутор(и): ЂорђоМота, ДраганаБоос

Клет

860,00

„Wir4”, немачки језик за 8.разред основне школе,

радна свеска за четврту годину учења ;

 Аутор(и): ЂорђоМота, ДраганаБоос

Клет

610,00

ГЕОГРАФИЈА - СРП8ГЕО01337

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

Аутор(и): СлободанЗрнић, НаташаБировљев

Нови Логос

860,00

ИСТОРИЈА - СРП8ИСТ00241

Мозаик прошлости 8, уџбеник; 

Аутор(и): ЗоранПавловић, ЈовоБоснић; 

БИГЗ

850,00

БИОЛОГИЈА - СРП8БИО01120

Биологија 8, за 8. разред основне школе; 

Аутор(и): ВерицаМатановић, МилицаСтанковић

Герундијум

748,00

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе ; 

Аутор(и): СлавицаНинковић

Герундијум

484,00

МУЗИЧКА КУЛТУРА - СРП8МУЗ01335

„Музичка култура8”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутор(и): АлександраПаладин, ДраганаМихајловић-Бокан

Нови Логос

710,00

ЛИКОВНА КУЛТУРА - СРП8ЛИК00188

Ликовна култура8, уџбеникАутор(и): ЈованГлигоријевић

БИГЗ

700,00

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - СРП8ТЕХ00234

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Аутор(и): ЗоранФерина

Инфотехника

660,00

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за8. разред основне школе

Аутор(и): ЗоранФерина

Инфотехника

440,00

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе ;

Аутор(и): ЗоранФерина

Инфотехника

990,00

ФИЗИКА - СРП8ФИЗ00184

Физика 8 - Уџбеникза 8. разред основне школе; 

Аутор(и): НаташаКаделбург

КРУГ

520,00

Физика 8 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред

Аутор(и): НаташаКаделбург

КРУГ

520,00

ХЕМИЈА - СРП8ХЕМ00193

Хемија8, уџбеник

Аутор(и): МиомирРанђеловић, МирјанаМарковић; 

БИГЗ

800,00

Хемија8, радна свеска са збирком задатака

Аутор(и): МиомирРанђеловић, МирјанаМарковић

БИГЗ

560,00

 

Укупан износ:

15.162,00

 

 

 

 

 

 

 

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ

   Завршни испит и календар уписа за школску 2019/20. годину можете преузети ОВДЕ.