glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Позивница за предшколце

ОШ ''Гаврило Принцип''

   Крајишка 34, Земун                                                                                                                                       

    .                                                                                                                  deca

              

 

 

                                           ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Поштовани родитељи,

 

          Ваше дете ће ускоро постати ученик. Радоваћемо се ако поклоните поверење нашој школи да у следећим годинама заједно сарађујемо у његовом образовању и васпитању, у развоју његове личности. Уколико и не одаберете нашу школу, нека Вам овај материјал буде подршка коју ћете пружити детету у припреми за полазак у 1. разред, јер деца су наше заједничко богатство, без обзира коју школу похађују.

          Почетак школовања је важан догађај у животу породице и детета. Уз игру, и учење ће постати неизоставан део његове свакодневице, а сусрет са новим особама, вршњацима и одраслима, знатно ће проширити његов социјални простор.

          Наш заједнички ЦИЉ мора бити да заволи школу, јер само дете које радо иде у школу може постати добар ученик. Стога му треба помоћи да доживи успех, развије поверење у себе и друге, покаже што више својих способности, постане свесно својих могућности.

          До поласка у школу има још времена и ако ваше дете није научило да чита и пише, не брините – то је наш посао!

          Проверите, међутим, да ли је ваше дете усвојило неке друге вештине које ће му олакшати школско учење и сналажење у школи:

 • контролише своје понашање, толико да пази на оно што други говоре или раде;
 • примењује основна правила културног понашања приликом поздрављања, у односу према другима (молим, хвала, извини);
 • има развијене основне хигијенске навике (самостално се умива, пере руке ...), самостално је приликом обувања и облачења;
 • зна основне појмове оријентације у простору и описивање својстава онога што види;
 • препознаје своје школске ствари и прибор.

 

          Највише можете да помогнете свом детету ако га подстичете да само ради оно што може (чак и ако вам се чини да ћете ви то брже и боље), ако захтевате да буде пажљиво и упорно, да доврши неки посао до краја, чак и онда када је за њега изгубило интерес, ако га подстичете да посматра оно што га окружује и о томе прича.

          Искористите сваку прилику за заједничко дружење, за неку заједничку активност. Такви тренуци пружају детету осећај сигурности да вам је важно, да je вољено. Дете, испуњено осећајем да је вољено и важно својим родитељима, лакше се прилагођава на промене, па тако и на полазак у школу.


УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022.ГОДИНУ

 

Упис ученика у први разред за школску 2021/2022. годину почиње  01.4.2021. године, а званично ће трајати до 31.5.2021. године.

 

Упис ученика у први разред обавезан је за сву децу рођену  од 1.  марта  2014. године до 28. фебруара 2015. године - што значи да се у први разред уписују сва деца, која до почетка школске године, 1. септембра 2021.године, имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

 

У први разред могу да се упишу и млађа деца узраста од шест до шест и по година /1. март 2015. године до 31. август 2015. године – превремени упис/, уз претходну сагласност стручних сарадника школе,.

 

Такође могу да се упишу и старија деца од седам и по година, која због болести или других, оправданих  разлога нису до сада уписана у школу.

 

Школа уписује обавезно свако дете са подручја школе, а ако има просторних могућности уписују се деца са других територијалних подручја, на захтев родитеља ( предаје се до 01.фебруара текуће године).

Документација потребна за упис:

 • извод из матичне књиге рођених /могуће је прибављање службеним путем/
 • пријава стана за дете /на увид/могуће је прибављање службеним путем
 • уверење о завршеном припремном предшколском програму за дете, које се по завршетку истог накнадно доставља Школи /оригинал/
 • уверење о здравственом прегледу детета /оригинал/могуће је прибављање службеним путем

 

Заказивање термина за упис ученика у 1. разред се врши електронским путем преко портала е Управа.
Сва обавештења о упису можете добити на тел . 065/4270209 сваког радног дана од 9-15 часова.

 

 

 

            

 knjige

 

                               

Зашто је ОШ ''Гаврило Принцип'' прави избор за Вашег првака
 
 1. Преподневна настава за све разреде.
 2. Целодневна настава за ученике 1. и 2. разреда у периоду од 7:00 до 17:00 часова.
 3. Стоматолошка амбуланта функционише у оквиру школе и наши ученици имају право коришћења услуга стоматолошке амбуланте до краја 8. разреда.
 4. Видео надзор, школски полицајац и ноћни надзор гарантују безбедност нашим ученицима, као и чување школске имовине.
 5. Школа поседује два информатичка кабинета, библиотеку и кабинете за све предмете.
 6. Тенденција сталног опремања кабинета разноврсним, очигледним и савременим наставним средствима, уз које ће ученици стицати трајнија и квалитетнија знања
 7. Запажен успех ученика на такмичењима из природних и друштвених наука у организацији Министарства просвете, већ дуги низ година
 8. Укљученост великог броја ученика у разноврсне школске ваннаставне активности и такмичења
 9. Стручни кадар Школе и квалитет знања ученика је разлог због којег се родитељи одлучују да упишу своју децу у нашу школу.
 10. Посвећеност целокупног колектива школе ка стварању што пријатније атмосфере за учење и боравак у школи

 

 

СВЕ ПРЕДНОСТИ ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ

 

Целодневна настава је облик образовно-васпитног рада за којим се јавља све већа потреба у условима презапослености родитеља ученика.

Школа организује целодневну наставу за ученике 1. и 2. разреда. Родитељи се опредељују при упису деце у школу.

За целодневну наставу постоје посебно опремљене учионице које задовољавају све захтеве таквог облика рада, а прихват деце и реализација свих активности се одвија у периоду од 7:00 до 17:00 часова. Како се редовне активности завршавају у 15:05, после овог времена, у зависности од потреба родитеља, дете може ићи кући или се организују активности до 17:00 часова.

Начин рада у целодневној настави подразумева смену редовне наставе, самосталног рада ученика под надзором наставника (израда домаћих задатака) и организованих слободних активности. Поред посебног ритма радног дана, за ученике се обезбеђују оброци (ужина и ручак) који се спремају у школској кухињи, у сарадњи са нутриционистом. Ручак за ''целодневце'' је у периоду од 12:00 до 13:00 часова. Велика предност организовања овог облика рада је што ученици све обавезе у вези са израдом домаћих задатака завршавају у школи. У сваком одељењу целодневне наставе предају два наставника и сваки наставник предаје засебну групу предмета.

sova