glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Бесплатни уџбеници - обавештење


БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру пројекта Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за школску 2021/ 22. годину.

Уџбеници који улазе у пројекат набавке бесплатних уџбеника:

  • у првом циклусу основног образовања и васпитања (од 1. до 4. разреда) за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет.
  • У другом циклусу основног образовања и васпитања (од 5. до 8. разреда) за предмете математика, српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Ученици основних школа који су обухваћени пројектом:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)

*Као доказ о испуњености услова доставља се школи решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане поноћи.

      2.
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану

*Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

      3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)

*Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

      4.Ученици сновних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

*Као доказ о испуњености услова доставља се школи потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (основна школа, средња школа. факултет) за свако дете, осим ако су у истој основној школи, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.У том случају родитељ је дужан да се пријави за бесплатне уџбенике разредном старешини.

 

Потврде о испуњавању услова родитељи достављају школи до 19. фебруара 2021. у периоду од 8 h до 14h.
Молимо родитеље да обрате пажњу на рокове, због тога што нећемо моћи да реализујемо закаснеле захтеве.

 

***Моле се родитељи да се при доласку у школу придржавају прописаних мера заштите.

Родитељи доказе о успуњености услова могу послати и електронским путем, на следећу имејл адресу: majadraca@yahoo.com 


 

                                                                                                                                                                                                                                Управа школе