glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Наставници

  колектив                                                                                                            Колектив школе  2018. године

Наставно особље школе чине:

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Први разред:  Маја Митраковић,  Дубравка Котлајић, Анка Стојчетовић, Гордана Илијић, Милена Новаковић, Мира Кашерић

Други разред:  Славица Грубин, Ружица Шешић, Бранкица Чолић,  Ивана Јосифовић, Данијела Ненадовић, Маја Ковачевић

Трећи разред:
Биљана Шурок, Љиља Марић, Мирјана Прокопљевић, Винка Крнојелац

Четврти разред: Софија Кијановић, Гордана Бараћ, Гордана Петровић, Сузана Рађеновић

Продужени боравак: Јелена Радичанин
, Ана Војиновић

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ:

 Кировски Надежда, Антић Снежана,  Иванковић Наташа,  Вуканић Сања

2. МАТЕМАТИКА:

  Зарић Цветин,  Поповић Богдановић Ана,  Пушкић Ана

3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:

   Милојевић Милка  , Букумирић Милица ( Димитријевић Катарина)

4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:

Ђокић Бојана, Соврлић Јелена, Давидовић  Јелена, Зечевић Мила

5. ИСТОРИЈА:

Аничић Мирјана, Тишма Весна

6. ГЕОГРАФИЈА:

 Бировљев Наташа, Реџић Јелена

7. БИОЛОГИЈА:

Брајковић Ирена , Марковић Мирјана, Станковић Ивана

8. ФИЗИКА:

 Милошевић Љиљана

9. ХЕМИЈА:

Марковић Мирјана

10.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 Грујић-Јанкулоски Александра, Косановић Ђорђе,  Бакмаз Споменка, Ђекић Марко

11. ЛИКОВНА КУЛТУРА

Палечек Радмановић Ирена

12. МУЗИЧКА КУЛТУРА:

 Лолић- Аргиропулос Гордана

13. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Здравковић Бобан , Савковић Даница, Спаић Петар

14. ВЕРОНАУКА

 Топаловић Борко,  Булатовић Небојша

15. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 Кировски Надежда, Иванковић Наташа

16. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

   Петровић Никола, Недељковић Марија, Грујић-Јанкулоски Александра