glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
Упис: 065/427 02 09
             ( 9-15 ч)

Ваннаставно особље

 

 

1.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

        Марковић Светлана, педагог

        Ранковић Наташа, психолог

        Антић Снежана , библиотекар
        Куриџа Маја, библиотекар   

  2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

         Грујић - Јанкулоски Александра, наставник

  3. АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ       

      СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: Александра Добријевић, дипл.правник

       РАЧУНОПОЛАГАЧ:  Радовић Недељка

       БЛАГАЈНИК : Томчић- Оташевић Русија

   4. ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ:

    Чолић Дејан, домар

    Кртинић  Зоран, домар

    Шакић  Азра, куварица
    Срејић Лела, сервирка

    Јовичић Снежана

    Ђурђевић Добрила

    Јовановић Зорица

    Томић  Милева

    Милосављевић Горица

    Џинић Радинка

    Вукајловић Александра

    Демировић Мирсада
    Јовановић Весна
    Драјић Рада
    Мијатовић Јелена