glavna-slika-n.jpg


Основна школа
"Гаврило Принцип"
11080 Земун
тел. 2194-454
        2194-294
osgprincip@gmail.com

Ваннаставно особље

 

 

1.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

        МАРКОВИЋ СВЕТЛАНА ( Матовић Драгана)  , ПЕДАГОГ

       
        РАНКОВИЋ НАТАША, ПСИХОЛОГ

        АНТИЋ СНЕЖАНА, БИБЛИОТЕКАР

        КУРИЏА МАЈА (Мердовић Ивана) , БИБЛИОТЕКАР    

  2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

         ГРУЈИЋ - ЈАНКУЛОСКИ АЛЕКСАНДРА

  3. АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ       

      СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: АЛЕКСАНДРА ДОБРИЈЕВИЋ, ДИПЛ.ПРАВНИК

       РАЧУНОПОЛАГАЧ:  РАДОВИЋ НЕДЕЉКА

       БЛАГАЈНИК : ТОМЧИЋ- ОТАШЕВИЋ РУСИЈА 

   4. ПОМОЋНО ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ:

    ЧОЛИЋ  ДЕЈАН, ДОМАР

    КРТИНИЋ ЗОРАН, ДОМАР

    ШАКИЋ АЗРА, КУВАРИЦА

    ЈОВИЧИЋ СНЕЖАНА, СЕРВИРКА

    ЂУРЂЕВИЋ ДОБРИЛА

    ЈОВАНОВИЋ ЗОРИЦА

    ТОМИЋ МИЛЕВА

    МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРИЦА

    ЏИНИЋ РАДИНКА

    ВУКАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

    ДЕМИРОВИЋ МИРСАДА
    ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА
    ДРАЈИЋ РАДА
    МИЈАТОВИЋ ЈЕЛЕНА

bedz

Школски календар


  Преглед календара за школску 2018/19. годину можете преузети ОВДЕ

   Завршни испит и календар уписа за школску 2019/20. годину можете преузети ОВДЕ.